Innováció az osteoarthritis kezelésében, Fáj a térde? Ezt a 3 módszert próbálja ki!

innováció az osteoarthritis kezelésében

Tiltakozás Mint látható, nagyrészük az onko­lógiai betegek terápiáját érint, nem véletlen, hogy az onkológiai betegeket tömörítő betegszervezetek tilta­koztak legelőször, majd az innovatív gyártókat képviselő AIPM is többször kifogásolta a Nemzeti Egészségbiz­tosítási Alapkezelő NEAK új közbe­szerzési eljárását. Szintén nem értett egyet az eljárással a Magyar Klinikai Onkológusok Társasága MKOTmondván, orvosszakmai érvekkel nem védhető az onkológiai terápiák tervezett egységesítése, az onkoló­giákon ma még elérhető daganat­ellenes gyógyszerek alkalmazásá­nak korlátozása.

Mindezt a MKOT honlapján is megjelent sajtónyilatko­zatban fejtette ki dr. Pajkos Gábor, a társaság elnöke.

ízületi melegítő gél

Mint fogalmazott, a személyre szabott orvoslás lényege, hogy a daganatos beteg innováció az osteoarthritis kezelésében választunk gyógyszert, és nem központilag kijelölt gyógyszerhez rendeljük hozzá a rákbetegeket. Sta­tisztikailag hiába hasonló eredmé­nyességű két vagy innováció az osteoarthritis kezelésében onkológiai gyógyszer, ezek nem egymással felcserélhető terápiák, amelyeknél mindegy lenne, hogy melyiket adjuk a betegeinknek. A különböző ható­anyagok a ráksejteket más pontokon támadják, más jelátviteli útvonalakon hatnak, más az adagolási módjuk, eltérhet a mellékhatásuk is.

Az első választásként adott terápia sikere határozza meg leginkább a da­ganatellenes gyógyszeres terápia eredményességét, a beteg sorsát, fogalmazott dr. Pajkos Innováció az osteoarthritis kezelésében, aki úgy vélte, a vaklicit jól működhet a lejárt szabadalmi védettségű gyógy­szerek esetében, melyek biohasonló vagy utángyártott generikumként hasonló szerkezetű, hatású és mellékhatású gyógyszerek. Azonban az innovatív onkológiai gyógyszerek daganatbiológiai támadáspontú célzott kezelések vagy immunterápi­ás szerek, amelyeknek még azonos támadáspont esetén is eltérő a szerkezetük, hatásmechanizmusuk, tehát egymással nem felcserélhetők.

Ha két, azonos betegségtípusban és stádiumban lévő rákbeteg csak azért kapja ugyanazt a gyógyszert, mert az a legolcsóbb, a megtaka­rítás csak látszólagos, mivel ez az adott betegnél az eredményesség rovására mehet.

A leginkább költséghatékony terápia a hatásos terápia. Az innovatív gyógyszerek felhasználását nem terápiaszűkítés­sel lehet hatékonyabbá tenni, hanem például a részletes molekuláris pa­tológiai vizsgálatok gyors és széles körű elérhetővé tételével, mert a tu­morok genetikai jellemzőinek lehető legkorábbi ismerete az egyik kulcsa a minél pontosabb terápiaválasztás­nak, az egymás után alkalmazható terápiák megtervezésének, szögezte le dr.

Pajkos Gábor.

Kapcsolódó blogbejegyzések

Mangel László, aki szerint lehet jogosultsága a daganatellenes gyógyszerek versenyeztetési eljá­rásának, és ez támogatható akkor, ha azonos indikációban alkalmazott, nagyon hasonló hatásmechaniz­musú, és azonos hatékonyságú termékekről van szó az MTI híradása szerint. A Pécsi Tudományegyetem Onkoterápiás Intézetének igazgatója úgy véli, ha ezzel a közbe­szerzési eljárással azt lehet elérni, hogy hosszú távon újabb és újabb daganatellenes gyógyszereket fogadhat be az egészségbiztosító, akkor ennek a pozitív hozadéka meghaladja az esetleges szakmai dilemmákat.

A:z onkológiában folyamatosan jelennek rneg innovatív készítmények, amelyek jellegüknél fogva nagy értékű gyógyszerek, és bizonyos betegségekben nagyon JÓ hatásfokkal használhatók fel. Abban, hogy az egészségbiztosító újabb és újabb készítményeket tudjon befogadni a támogatásba, és így elérhetővé tegyék azokat a betegek számára, segíthet ez az egészség­közgazdasági szemlélet innováció az osteoarthritis kezelésében innováció az osteoarthritis kezelésében dr.

Mangel László. A MOT elnöke szerint ennek a döntésnek a pozitív hatása jóval magasabb lehet, mint az esetleges félnivaló. Amikor az MTI másodszor is megszólaltatta dr. Mangel Lászlót, többek között azt mondta, hogy azokat a medicinákat, amelyekről most szó van, általában a betegség előrehaladott állapotában használják, így a teljes gyógyulásban kisebb szerepük van. Két-háromezer beteget érint a polémia Szélesebb összefüggéseket vizsgál­va a Napi. A lap adatokat közölt arról is, hogy Magyarországon évente ezer új daganatos beteget diagnosztizálnak, és évente ezren ban 33 ezer halnak meg rosszindulatú daganatos betegségben.

A halálozási adatok­ban drámaiak az eltérések régión­ként. Tételes elszámolású daganatellenes kezelést mintegy ezer beteg kap éven- te, erre tavaly 22 milliárdot fordított a NEAK, és az országban csupán néhány helyszínre koncentrálódnak ezek a kezelések, írta a portál.

Stratégia és taktika az egészségiparban - fókuszban az innováció hozzáadott értéke

Csoportképzés A tételes elszámolású gyógyszerek közé jellemzően a magas kezelési költségű gyógyszerek tartoznak, ahol fontos, hogy a gyógyszer felhasz­nálása, a kezelések eredménye a lehető legszorosabb módon nyomon követhető legyen. Ez, illetve az egye­di méltányossággal innováció az osteoarthritis kezelésében szerek követése adott lehetőséget a gyógy­szerek hatásosságának elemzésére a NEAK-nak, állították az egészség­biztosító szakemberei egy sajtóbe­szélgetésen.

Ennek során például vastagbél, tüdődaganatos és melanómás beteg anyagát vizsgálták át. Elsősorban azt nézték, hogy a betegek kezelése mennyi ideig tartott az egyes készítmé­nyekkel, mikor kezdődött meg a betegség rosszabbodása az egyes készítmények alkalmazása esetén, illetve vizsgálták a betegek halálozá­sának időpontját is.

A csoportképzés­ről dr. Bidló Judit, a NEAK szakmai főtanácsadója itt elmondta, hogy a kevés összehason­lító klinikai vizsgálat miatt úgynevezett metaanalíziseket szoktak készíteni ilyen esetekben. Mint elhangzott, a már említett nyolc indikációban a gyártók nem tudták bebizonyítani, hogy melyikük terméke jobb a másikénál, emiatt hirdettek árversenyt.

Vaklicit az egyes innovatív terapiákban

Nem eredményez megtakarítást az egyes innovatív terápiák árverse­nye, de nem is ez volt a cél, hangsú­lyozta többször is Kiss Zsolt, a NEAK tóiqazqatóia a sajtóbeszétqetésen. Mint elhangzott, a kassza kiáramlását kellett fékezni, ugyanis - nem szokatlan módon - idén is túllépi a gyógyszertámogatás az innováció az osteoarthritis kezelésében előirányzatot.

A pótlásról a kormánnyal tárgyalnak, pontosabban a nemzetgazdasági tárcával, ennek eredményeként derül majd ki, hogy mennyivel emelik a gyógyszerkassza keretét. A nagy értékű gyógyszertámoga­tás során, mely fedezetül szolgál a tételes elszámolású gyógyszerek fi­nanszírozására', az orphan készítmé­nyek finanszírozására, a hemofilíás betegek kezelésének finanszírozásá­ra és a hepatitis gyógyszerek finan­szírozására, ben összesen 70 milliárd forint áll rendelkezésre.

Ez az összeg a közbeszerezett gyógysze­rek finanszírozását teszi lehetővé. Innováció az osteoarthritis kezelésében egyeztetésen rögzítették a kialakult szakmai álláspontot, amelyet minden egyes gyógyszerforgalmazó cég megismert, és ennek tükrében tehetett ajánlatot a közbeszerzési eljárás során.

A Szakmai Tagozatok képviselői - a NEAK állítása szerint - kompromisszumra hajlandóan jelezték: az a legfontosabb számuk­ra, hogy minden beteg megkapja a megfelelő kezelést, ezzel együtt le­gyen lehetősége az új gyógyszerek, hatóanyagok befogadására is, és ne csak egyedi méltányosság alapján kaphassák ezeket a betegek.

Keresés eredménye

Ha ezt csak úgy érhetik el, hogy az adott terápiás csoportból csak egy meg­határozott terméket alkalmazhatnak első körben új betegük gyógyítására, akkor ezt elfogadják. Azért is bólin­tottak rá, mert orvosszakmai szem­pontok alapján nem lehet különb­séget tenni az egy csoportba sorolt készítmények között.

autoimmun betegség izületi gyulladás

Ilyen típusú korlátozással egyébként már eddig is találkoztak a tételes elszámolású gyógyszerek között. Kiskapu Az új betegek kezelésére vonatko­zóan a szabályozásban maradt azért lehetősége az Orvosok Lapja olva­satában kiskapuként értelmezhető - a szerk. Ha ugyanis a kezelőorvos egyértelműen meg tudja határozni, hogy a betegnél miért éppen attól a gyógyszertől várható a legjobb eredmény - vagyis meg tudja az orvos indokolni, miért nem az első körben választandó terápia mellett döntött, akkor választhat másik terápiát.

Ha viszont az orvos a kezelés megkezdése előtt nem tudja meghatározni, hogy melyik gyógy­szertől várja a jobb eredményt, akkor a kezelést a kedvezőbb árú készít innováció az osteoarthritis kezelésében ménnyel kell megkezdenie. Előfordulhat, hogy a gyártót a szaba­dalom lejárta előtt érinti negatívan az Alapkezelő lépése ilyen a nemzet­közi gyakorlatban is előfordulde pont azért van erre szükség, hogy ugyanezen az innovatív gyártók új terápiáját be tudják fogadni, fo­galmazott dr.

orvos-manager

Bidló Judit szakmai főtanácsadó a sajtóbeszélgetésen. Nem törekedhet a NEAK öncélú megtakarításra, de arra igen, hogy racionálisan használják innováció az osteoarthritis kezelésében a forráso­kat, s az a csukló ízületeinek fájdalmainak okai növekedést mérsé­kelni tudják, tette hozzá A másik ajánlattételi felhívásban összesen 35 innováció az osteoarthritis kezelésében közös kezelés ivan tea szereztek be annak érdekében, hogy továbbra is biztosítani tudják a betegek már megkezdett kezelését a bevált terápiával.

Mondhatni, a nagy­esküt letették a NEAK szakemberei, hogy a már kezelt betegek terápiáját nem érinti az új rendelkezés. Sőt, mint hangsúlyozták, innováció az osteoarthritis kezelésében fontos szempont: ha a beteg jól reagál egy kezelésre, akkor folyamatosan bizto­sítani kell számára a bevált terápiát. Nyomás a kasszán A gyógyszerkasszára hatalmas nyomás nehezedik, hiszen a gyógy­szerfejlesztések eredményeképp különösen az onkológia és az onko­hematológia területén több tucat készítmény jelent meg az elmúlt években.

Az Európai Unióban az Eu­rópai Törzskönyvező Hatóság EMA adatai alapján öt év alatt új gyógyszert törzskönyvezetek, amely­ből originális, 27 biosimilar, generikus készítmény. Ezek 80 szá­zaléka megjelenik innováció az osteoarthritis kezelésében hazai betegellá­tásban többek között úgy, hogy az új gyógyszerekre egyedi méltányossági kérelmeket adnak be a kezelőor­vosok a NEAK-nak.

Ez is mutatja, hogy felkészültek, jól tájékozottak az orvosok, ismerték el az egész­ségbiztosító szakemberei. Tavaly mintegy 10 ezer egyedi méltányos­sági kérelmet bíráltak el a NEAK-nál, idén ez a szám várhatóan 1 2 ezerre emelkedik. A gyógyszerfejlesztések során egy-egy terápiás csoportban több hasonló készítmény is meg­jelenhet, hiszen vannak esetek, amikor mindez párhuzamosan zajlik a gyártóknál.

kétférfi-egy-nő

Hogy az Alapkezelő nem a bete­gek rovására igyekszik visszafogni a kiadásokat, arra bizonyítékként hozták fel, hogy például évente több mint tízezer beteg jut hozzá olyangyógyszerekhez, amelyek Magyaror­szágon nem érhetők el támogatás­sal, vagyis nem befogadott készít - mények, sok esetben még nem is estek át a gyógyszerészeti hatóság regisztrációs folyamatán.

Ezekhez egyedi méltányossággal jutnak a betegek. Van olyan ritka beteg­ségben szenvedő beteg, akinek a gyógyszereit évente millió, sőt, millió forintért biztosítja a NEAK, persze nem ezek az egyedi támo­gatási nagyságrendek jellemzőek.

Mintegy négyszáz, daganatos beteg terápiájára átlagosan betegenként és évente tízmillió forintot költ a NEAK, ezek a legdrágább terápiák.

gyermekek ízületi fájdalmainak kezelése

A da­ganatos betegek ellátására éves szinten hozzávetőleg milliárd forintot költenek az Egészségbiztosí­tási Alapból különböző címsorokon gyógyszertámogatás, fekvőbeteg- járóbeteg-ellátás, diagnosztika.

Az egyesület állásfoglalást kért arról, mennyiben tekinthetők valóban egyenértékű­nek azok a terápiák, amelyek közül elsődlegesen az ár alapján jelölnék ki a használható gyógyszert. A gyógy­szerhatóságtól rendkívül részletes és szakmai választ kaptak ezzel kapcsolatos kérdéseikre, írták köz­leményükben, itt az összegzéseket tesszük közzé. A tüdődaganatok kezelésében a gefitinib.

Az erlotinib és gefitinib hatásme­chanizmusa hasonló, reverzibilis és szelektív EGFR-gátlást eredményez.

Fej-fej melletti hatékonysági és bizton­ságossági összehasonlítások a NSCLC nem kissejtes tüdődaganat bizonyos szövettani típusaiban állnak rendelkezésre. Hatékonyságukban több szerző leírt mérsékelt különb­ségeket.

EXTRA AJÁNLÓ

A hatáscsökkenést okozó rezisztencia mindegyiknél felléphet, azonban a három hatóanyag e téren sem tekinthető azonosnak a közlemények alapján. Biztonságos­sági és farmakokinetikai profiljuk eltérő, az áttekintett vizsgálatok és esetbeszámolók alapján jelentős egyéni különbségek lehetnek, illetve a kezelés megválasztásakor ezen eltérő hatások figyelmet érdemelnek NSCLC szövettani típusa, EGFR mutációtípusa, társbetegségek, alapgyógyszerelés, stb 2.

A BRAF negatív melanoma kezelésében a pembrolizumab és a nivolumab hatóanyagok egyenértékűnek tekinthetők-e? A nivolimab és a pembrolizumab hatásmechanizmusa hasonló, ada­golásuk gyakorisága eltérő. Ez azért fontos, mert az adagolás infúzióban történik. Közvetlen összehasonlító vizsgálatok hiányában hatékonysá­guk és biztonságosságuk egyenér­tékűségét BRAF-negatív melanoma kezelésében nem lehet kimondani.

Metaanalízisek és review közlemény nem sugall jelentős különbséget a két hatóanyag klinikai hatásait tekintve, azonban hangsúlyozzuk, a különböző vizsgálatokból származó eredményeket óvatossággal lehet csak összehasonlítani, a következte­tés értéke korlátozott.

Pinterest Célunk, hogy megoldást találjunk a világ legégetőbb megoldatlan egészségügyi kihívásaira. Ez arra ösztönöz minket, hogy a betegek lehető legjobb partnere legyünk az egészséges élethez vezető útjukon. Intenzív kutatási és fejlesztési tevékenységünknek köszönhetően a tudományos innovációt modern terápiás megoldásokká alakítjuk át.

A BRAF-pozitív melanoma kezelésében a dabrafenib és a vemurafenib hatóanyagok egyenértékűnek tekinthetők-e? A dabrafenib és a vemurafenib innováció az osteoarthritis kezelésében hasonló, ám különbségeket leírtak, mely a biztonságossági profil különbözőségében nyilvánulhat meg új daganat kialakulása.

Az egyik monoterápiában, a másik monoterápiában vagy trametinibbel kombinációban adható. Mindkét hatóanyag esetében sokrétű, egy­mástól némiképp eltérő kölcsönhatásokat figyeltek meg a CYP enzim­rendszerrel és a P-glikoproteinnel, ezen felül a dabrafenib esetében az OATP transzportfehérjékkel is, ezt a beteg gyógyszerelésétől függően figyelembe kell venni. A vastagbélrák kezelésében a cetuximab és a panitumumab hatóanyagok egyenértékűnek tekinthetők-e?

A cetuximab és a panitumumab farmakológiai hatása azonos, az áttekintett tanulmányok alapján hatékonyságuk összevethető noninferiorazonban az antitest különbözősége innováció az osteoarthritis kezelésében vs. Ugyancsak eltérő alkalma­zásának körülményei: gyakorisága ez azért fontos, mert az adagolás infúzióban történikidőtartama és premedikáció előzetes gyógyszer­dadás szükségessége. A prosztatarák kezelésében az abirateron-acetát és az enzalutamid hatóanyag egyenértékűnek tekinthetők-e?

Az abirateron-acetát és az enzalutamid hatásmechanizmusa eltérő, metaanalízis eredményei arra utalnak, hogy hatékonyságuk összemérhető, azonban eltérések lehetnek másodlagos végpontok. Biztonságossági profiljuk, interakci­óik, az alkalmazás körülményei elté­rőek, ezeket térdízület kúpos kezelés beteg társbetegségei, gyógyszerelése, általános állapota alapján figyelembe kell venni.

Az autoimmun gyulladásos kórkép kezelésében a certolizumab pegol, az etanercept, az adalimumab, a golimumab hatóanyagok egyenértékűnek tekinthetők-e? A certolizumab, adalimumab, golimumab és etanercept hatás­mechanizmusa némiképp eltérő, adagolásuk eltérő, azonban eze­ket a termékeket s.

Biztonságossági profiljuk ha­sonló. A golimumab kivételével a többi három szer alkalmazható monoterápiaként is RA-ban. A köz­vetett összehasonlításokból eredő adatok azt sugallják, hogy haté­konyáguk a három közös indikáci­óban rheumatoid arthritis, arthritis psoriatica, axiális spondyloarthritis összevethető. Az időskori'neovaszk. A ranibizumab és az aflibercept hatásmechanizmusa némiképp eltérő, azonban az adatok azt sugallják, hogy hatékonyáguk összevethető, biztonságossági profiljuk igen hasonló.

Az aflibercept megjelenése a szisztémás kerin­gésben elhanyagolhatóan csekély mértékű, azonban ranibizumab esetében a maculadegeneráció etiológiájától függően a szisztémás ranibizumabexpozíció különböző.

A Fabry-kór kezelésében az agalsidase beta és az agalsidase alfa hatóanyagok egyenértékűnek tekinthetők-e? Összefoglalva megállapítható, hogy a kétfajta innováció az osteoarthritis kezelésében kezelés indikációja megegyezik. A gyermek­kori alkalmazhatóságban, illetve a gyermekekkel kapcsolatban ren­delkezésre álló adatokban van kis különbség.

Az agalsidase alfát hu­mán sejtvonalban termeltetik, innováció az osteoarthritis kezelésében az agalsidase bétát CHO rendszerben. Az infúzióval összefüggő reakciók lényegesen gyakrabban jelentkez­nek az agalsidase beta esetében. A két hatóanyag immunogenitása is eltérő, a CHO-rendszerben termel­tetett, rekombináns agalsidase beta immunogentása jóval nagyobb, a betegek jelentősrészében tartósan megmaradnak a keletkezett antites­tek. A klinikai hatásossággal kap­csolatos összehasonlító vizsgálatok eredményei nem egyértelműek.

Fontos információk